پیچ ها

پیچ های کناف از نوع BlackPhosphate می باشد و برای اتصال صفحات روکش دار گچی به سازه های فلزی استفاده می شود .

موارد استفاذه

این پیچ ها دارای طول هائی به میزان 25mm, 35mm , 45mm , 55mm می باشند و برای اتصال صفحات روکش دار به سازه های فلزی به ضخامت تا 0.7mm استفاده می شوند. برای اتصال صفحات به سازه های فلزی به ضخامت بیشتر از 0.7mm و کمتر از 1.2mm از پیچ سر مته دار 25 از نوع ( T.B 3.5x25) استفاده می شود .

جهت اتصال سازه های فلزی تا ضخامت 0.7mm به یکدیگر از پیچ مخصوص نوع (L.N 3.5x9) و برای اتصال سازه های کناف به سازه های فلزی به ضخامت بیش از 0.7mm و کمتر از 1.2mm از پیشچ سر مته دار نوع (L.B 3.5x9.5) استفاده می شود .

ترکیبات

این پیچ ها از ترکیبات Black Phosphate می باشند ..

  طول عرض تعداددربسته بندی
پیچ TN2.5 25mm - 1000 pcs
پیچ TN3.5 35mm - 1000 pcs
پیچ TN4.5 45mm - 1000 pcs
پیچ TN5.5 55mm - 500 pcs
پیچ مخصوص کناف p2.5 (سرمته دار TB 3.5x25 ) 25mm - 1000 pcs
پیچ مخصوص کناف p2.5 (سرمته دار LN 3.5x9 ) 9mm - 1000 pcs
پیچ مخصوص کناف p2.5 (سرمته دار LB 3.5x9.5 ) 9.5mm - 1000 pcs
نوار درزگیر فایبر گلاس مش 90mm 50mm 24 pcs
نوار درزگیر فایبر گلاس 25mm 50mm 40 pcs
نوار درزگیر کاغذی 75-50mm 50mm (75m) 20 pcs
      (50m) 24 pcs
نوار عایق 12m 50-100 mm -
کرنر بید کاغذی 30m 50mm 10 pcs