مقاطع فولادی - پروفیل

مقاطع )پروفیل) های کناف از ورق های فولادی که به وسیله یک لایه روی پوشش شده اند تولید می شوند. این مقاطع همگی به روش نورد سرد (cold roll forming) فرم داده می شوند. همچنین این مقاطع برای عملکرد باربری مناسب نمی باشند. اگر از این مقاطع در مناطقی با درصد رطوبت نسبی بالا استفاده شود تمامی نقاط برش خورده در این شرایط می بایست با پرایمر های بر پایه ی روی (Zinc) ترمیم و محافظت شود.

بسته بندی و حمل

این مقاطع ابتدا در بسته های کوچک بسته بندی شده و سپس از تجمیع این بسته ها به وسیله تسمه های فلزی بسته های بزرگتر ایجاد می شود.

از بلند کردن بسته های مقاطع بوسیله این تسمه ها باید پرهیز کرد، چرا که احتمال پارگی آن در اثر وزن مقاطع و آسیب دیدن آنها وجود دارد.

در هنگام برش و حمل این مقاطع باید از دستکش مخصوص استفاده کرد، چرا که در غیر این صورت احتمال آسیب دیدگی دست ها وجود دارد.

مشخصات

نوع پروفیل طول
(m)
بسته بندی کوچک بسته بندی بزرگ
    تعداد
(عدد)
متراژ
(m)
تعداد بسته کوچک
(عدد)
تعداد
(عدد)
متراژ
(m)
U26 4 32 128 12 384 1536
UH36 4 24 96 16 384 1536
U48 4 16 64 20 320 1280
U70 4 20 80 16 320 1280
U100 4 20 80 12 240 96 0
C26 3 24 72 20 480 14 40
C48 3 12 36 20 240 720
C70 3 12 36 16 192 567
C100 3 12 36 12 144 432
F47 4 20 80 20 400 1600
L25 4 20 80 - 20 -
قطعه اتصال طولی(F47) 1.00 - - - 500 -
اتصال سقفی(HT90) - - - - 1000 -
اتصال مستقیم (دیوار و سقف) (CT205) - - - - 1000 -
آویز و پل برای F47 0.113 - - - 1000 -
آویز و نیمه برای F47 0.65 - - - 2000 -
(Click)T3.6 3.60 20 72 - - -
(Click)T1.20 1.20 60 72 - - -
(Click)T0.60 0.60 60 36 - - -
(Click) L24 3 48 144 - - -
آویز فنری 0.2/06/1.0m - - - 100 -
Corner Bead فلزی 3 50 150 - - -