تایلهای گچی ساده

تایل های گچی ساده فاقد خاصیت جذب صوت می باشند. این تایلها در دو نوع بدون روکش و روکش دار تولید و عرضه می گردند.

تایل های بدون روکش دارای قابلیت رنگ آمیزی می باشند. تایل های با روکش P.V.C نیازی به رنگ آمیزی نداشته و بدین ترتیب سرعت کار بالا می رود. تایل های با روکش آلومینیوم (در پشت تایل) در مکان هایی که احتمال ریزش آب بر پشت تایل وجود دارد (مانند محل عبور لوله های تأسیساتی) و یا در محیط هایی که احتمال تعرق وجود دارد (مانند مناطق شرجی نظیر شمال یا جنوب کشور) مورد استفاده قرار می گیرند.

مشخصات فیزیکی:

ابعاد: 600x600 mm

ضخامت: mm 9.5

تنوع و مشخصات

تایل های سقفی در ابعاد ٦٠×٦٠ سانتیمتر و در دو نوع ساده (فاقد خواص صوتی ) و آکوستیک ( دارای خواص صوتی ) تولید و عرضه می گردند:

١- تایل های ساده

١-١- بدون روکش

١-٢- روکش دار (P.V.C بر روی تایل – آلومینیوم بر پشت تایل)

٢- تایل های آکوستیک

٢-١- مدل ٣٦/١٢/٨

٢-٢- مدل ١٨/٦

تایل های گچی آکوستیک مدل ١٨/٦

این تایل ها در سقفهای کاذب مشبک کناف کاربرد دارند. این نوع تایلها دارای خاصیت جذب صوت می باشند. سوراخهای روی تایل به شکل دایره هاییی به قطر ٦ mm بوده که فاصله مرکز به این صوراخها از یکدیگر ١٨ mm می باشد.

مشخصات فیزیکی
وزن واحد سطح لایه فلیس
(gr/sqm)
درصد سوراخ شده نوع سوراخ ضخامت
(mm)
ابعاد
(mm)
45 8.7 6/18 9.5 600x600

 

 

تایل های آکوستیک ٣٦/١٢/٨

فرم سوراخ ها

تایل های گچی آکوستیک مدل ٣٦/١٢/٨

این تایل ها در سقف های کاذب مشبک کناف کاربرد دارند. این نوع تایل ها دارای خاصیت جذب صوت می باشند. سوراخ های روی تایل به شکل دایره هایی به قطر ٨ mm و ١٢ mm بوده که فاصله مرکز به مرکز این سوراخ ها از یکدیگر ٣٦ mm می باشد.

مشخصات فیزیکی
وزن واحد سطح لایه فلیس
(gr/sqm)
درصد سوراخ شده نوع سوراخ ضخامت
(mm)
ابعاد
(mm)
45 12.6 8/12/36 9.5 600x600