تمدید کارت موقت

ددارندگان کارت موقت می توانند در ۶ ماه دوم دوره اعتبار کارت خود نسبت به دریافت کارت دائم اقدام نمایند. بدین منظور، باید علاوه بر شرکت در آزمون تئوری و عملی و موفقیت در آنها، یک گواهی از شرکت های ساختمانی معتبر مبنی بر حداقل ۳ ماه فعالیت در زمینه نصب و اجرا (یا نظارت) سیستم های کناف ایران در پروژه های ساختمانی ارایه دهند. در پایان آزمون، برای کسانی که بیش از ۷۵% کل امتیازات را کسب کنند (برای دوره نظارت حداقل امتیاز مورد نیاز ۹۰% است) کارت دائم صادر می شود.