مراکز آموزشی در استانها

با توجه به گستردگی جغرافیایی پروژه های ساختمانی که سیستم های ساخت و ساز خشک کناف در آنها استفاده می شود و اهمیت فراوان اجرای کیفی ساختارها، شرکت کناف ایران اقدام به تاسیس مراکز آموزشی مجهز در شهرهای مختلف کشور نموده است، تا علاوه بر افزایش ظرفیت آموزشی، در زمان و هزینه کار آموزان نیز صرفه جویی شود. در حال حاضر مراکز آموزشی مشهد و شیراز در کنار مرکز آموزش تهران فعالیت خود را آغاز نموده و در آیندة نزدیک، در شهرهای دیگر کشور نیز مراکز آموزشی تاسیس خواهد شد. بنابراین متقاضیان محترم می توانند بر اساس محل کار یا سکونت خود، مرکز آموزشی مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

بزرگترین هدف آکادمی کناف ایران، آموزش روش صحیح اجرای ساختارها و بهبود کیفیت نصب در پروژه ها می باشد. بنابراین گروه های اجرایی و نظارتی، اصلی ترین مخاطبان واحد آموزش شرکت کناف ایران می باشند. بدین منظور، دوره های آموزشی ویژه نصاب ها، بتونه کارها و نازک کارها، مهندسین ناظر، مهندسین دفاتر فنی و کارفرمایان تدوین شده است.