در پایان هر دوره آموزشی، برای کارآموزانی که حضور فعال و منظم در بخش های تئوری و عملی داشته اند یک کارت موقت صادر می شود که دارای اعتبار یک ساله می باشد. شش ماه اول اعتبار کارت موقت فرصت مناسبی برای تجربه اندوزی و به کارگیری اصول مطرح شده در دوره های آموزشی می باشد و در طول ۶ ماه دوم اعتبار کارت موقت، کارآموزان باید جهت گذراندن آزمون و اخذ کارت دائم اقدام نمایند. لازم به ذکر است که به کارآموزانی که هر سه مرحله دوره آموزشی نصب را با موفقیت طی کنند علاوه بر کارت دائم ، یک مدرک آموزشی در قطع A4 نیز اعطا می گردد.