در مسیر پیشرفت دانش و فن آوری، همواره شاهد دست آوردهای تازه در صنایع مختلف هستیم. سیستم های ساخت و ساز خشک یکی از دست آوردهای فن آوری پیشرفته در صنعت ساختمان می باشد که به خاطر مزایای بسیارش، از جمله سهولت، سرعت و دقت بالا در اجرا؛ ایمنی در برابر زلزله و حریق؛ خواص عایق بندی حرارتی، صوتی و رطوبتی؛ و تعمیرات و نگهداری آسان، به عنوان جایگزین روشهای منسوخ سنتی (بنایی) در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار گرفته است.

ساختار کلی سیستمهای ساخت و ساز خشک شامل صفحات روکش دار گچی (و یا صفحات مسلح سیمانی) و پروفیل های فولادی سبک می باشد، که این صفحات به عنوان پوشش و پروفیل ها به عنوان زیرسازی عمل می نمایند. این نوع ساختارها در پنج گروه اصلی یعنی، دیوارهای جداکننده، دیوارهای پوششی، سقف های کاذب (در دو نوع گچی و معدنی)، کف های کاذب و سیستمهای حفاظت ساختمان در برابر حریق تقسیم بندی می شوند.

سال ها است که سیستم های ساخت و ساز خشک مورد توجه کشورهای پیشرفتة جهان قرار گرفته و در حال حاضر بیش از 90 درصد ساختمان سازی ها در این کشورها با استفاده از این ساختارها انجام می شود. خوشبختانه در سال های اخیر، این فن آوری توسط شرکت کناف ایران وارد کشور شده و مورد توجه دست اندرکاران صنعت ساختمان قرار گرفته و تا کنون پروژه های بسیار مهمی در سطح کشور با موفقیت اجرا شده است.

نکتة قابل توجهی که در اکثر موارد فراموش می شود این است که فن آوری های جدید دارای دستورالعمل ها و فرهنگ استفاده خاص خود می باشند و برای بهره برداری موثر از آنها باید این دستورالعمل ها را فراگرفت. شرکت کناف ایران، که تنها ارایه دهنده سیستم های ساخت و ساز خشک در ایران می باشد، اهمیت رعایت دستورالعمل های ویژه کاربرد این سیستم ها را از ابتدا مورد توجه قرار داده است. بدین منظور، آکادمی کناف ایران تاسیس گردید تا مطالب فنی و جزئیات استاندارد نصب سیستم های ساخت و ساز خشک در قالب دوره های آموزشی کوتاه مدت به دست اندرکاران صنعت ساختمان ارایه گردد