شرکت کناف ایران در سال ١٣٥٥ به نام شرکت وال بورد ایران و با هدف تولید شش میلیون متر پانل گچی توسط بخش خصوصی تاسیس گردید.

مراحل راه اندازی این شرکت در خلال انقلاب شکوهمند اسلامی متوقف شد، تا اینکه در سال ١٣٥٩ تحت پوشش سازمان صنایع ملی قرار گرفت و در سال ١٣٦٠ نام آن به روکش گچ ایران تغییر پیدا کرد.

در سال ١٣٦٥ قسمت اعظم سهام شرکت به بانک مسکن انتقال یافت و این شرکت در سال ١٣٦٩ به تولید رسید، ولی متاسفانه به علت عدم دسترسی به تکنولوژی مناسب محصولات آن از کیفیت خوب برخوردار نبود، تا اینکه سهام متعلق به بانک مسکن در سال ١٣٧٤ به شرکت کناف آمان واگذار شد و نام آن به کناف ایران تغییر یافت.این شرکت هم اکنون با مالکیت کناف آلمان مشغول به فعالیت می باشد.